2 % pre OZ Rádiová

Postup pri darovaní časti dane zavisí od toho, či za vás zamestnávateľ podáva ročné zúčtovanie dane alebo si sami podávate daňové priznanie (napr. živnostníci) alebo ide o právnickú osobu (s.r.o., a.s., a pod.).

A) Formuláre

 1. Aktuálne formuláre pre podanie daňových priznaní k dani z príjmov najdete aj na stránke finančnej správy SR.

B) Fyzická osoba, za ktorú podáva ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ (zamestnanec)

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte oň najlepšie do 15. 2. 2019. Po tomto termíne ho pre vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane.
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 % (údaje OZ sú už predvyplnené).
 4. Do Vyhlásenia doplňte sumu, ktorú nám chcete poukázať.
 5. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) hociktorému daňovému úradu (adresy daňových úradov). V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
 • Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
 • 3 % z dane môžu poukázať ľudia, ktorí majú potvrdenie, že v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín pre OZ.

C) Fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie (napr. SZČO alebo zamestnanec, ktorý mal aj iné príjmy ako mzdu zo zamestnania)

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

  IČO: 42254922
  Právna forma: občianske združenie
  Názov: ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY RÁDIOVÁ 52, BRATISLAVA
  Sídlo organizácie: Rádiová 52, 821 04

 2. Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
 • Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
 • 3 % z dane môžu poukázať ľudia, ktorí majú potvrdenie, že v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín pre OZ.

D) Právnická osoba (napr. sro)

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj IV. časť na strane 9. Do tejto časti vyplňte tieto údaje:

  IČO: 42254922
  Právna forma: občianske združenie
  Názov: ZDRUŽENIE RODIČOV A PRIATEĽOV MATERSKEJ ŠKOLY RÁDIOVÁ 52, BRATISLAVA
  Sídlo organizácie: Rádiová 52, 821 04

  POZOR:
  • Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2019 (zvyčajne do 31. 3. 2019) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.
  • Ak ste v roku 2018 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.
 2. Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.