Aktivity

Jún 2019

03.03.2019 10:30 - Športové dopoludnie k MDD

10.06.2019 10:30 - Jazda na poníkoch

19.06.2019 8:30 - Hudobný koncert \"Ja som malý remeselník\"

21.06.2019 8:00 - Exkurzia na biofarmu v Stupave

25.06.2019 15:30 - Rozlúčka s predškolákmi

Štvrtky - Zumba

Júl 2019

Od 1.7.2019 do 02.09.2019 bude prevádzka ET Rádiová prerušená