OZ Rádiová

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí darovali svoje 2% našej škôlke.

2% pre našu škôlku

Dňa 15. mája 2015 bolo v čísle 91 Obchodného vestníka, ročník 2015, zverejnená špecifikácia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2012, použité v roku 2013. Tým si OZRPMŠ Rádiová splnilo, ako prijímateľ poskytnutého podielu z dane za rok 2012, povinnosť vyplývajúcu z ustanovenia § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.