Oznam

Zmena výšky školného
2018-12-01 12:13:03

Vážení rodičia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu výšky školného.
Nová výšky školného je 23,40€ / mesiac.